22.05.2015
Aktualność Avatar
Zdjęcia ze szkoleń pn. "Menadżer wynalazca" - 18-19.04.15

Zdjęcia ze szkoleń pn. "Menadżer wynalazca" - 18-19.04.15

21.05.2015
Aktualność Avatar
Zdjęcia ze szkoleń pn. "Menadżer wynalazca" - 28-29.03.15

Zdjęcia ze szkoleń pn. "Menadżer wynalazca".

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. “Innowacyjność kluczem rozwoju”.
Człowiek - najlepsza inwestycja